Vodikova ekonomija

Vodikova ekonomija je dandanes realnost, ki trka na naša vrata. Izraz pomeni sistem shranjevanja energije v obliki vodika, njen prenos in uporabo. Glavna prednost uporabe vodika v primerjavi s fosilnimi gorivi je v tem, da pri njegovi uporabi v motorju (gorivni celici) ne prihaja do izpustov CO2.

Obenem bi lahko vodik v prihodnosti nadomestil pojemajoče rezerve fosilnih goriv. Seveda je sistem treba obravnavati celovito – od proizvodnje vodika do končnega uporabnika. Zdaj se večina vodika proizvede še s pomočjo fosilnih goriv. To je začetek. Realni končni cilj celovite, okolju prijazne vodikove ekonomije je, da bomo vodik proizvajali s pomočjo obnovljivih virov energije (sonca, vetra, biomase), in sicer s postopki parnega reforminga ali elektrolize.

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved