Heading 1

Heading 1

Vodik

Vodik je najmanjši in najlažji element v periodnem sistemu. Sestavljata ga negativno nabiti elektron in pozitivno nabiti proton. Vodik je najpogostejši element vesolja; in zaradi visoke reaktivne sposobnosti se skoraj izključno pojavlja v spojinah. Takšni so voda in ogljikovi hidrati, med katerimi sta tudi naravni plin in surova nafta. V prosti obliki se vodik pojavlja le v sledeh v atmosferi in v ognjeniških plinih. Vodik je plin brez barve, vonja in okusa.

Brez njega človek ne bi stopil na Luno. Z zrakom oblikuje eksplozivne mešanice. V praksi se je izkazal kot zelo predvidljiv in vsaj tako varen ali celo še varnejši, kot sta bencin in zemeljski plin.

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved