Shranjevanje vodika

Na voljo imamo več načinov. Razlikujejo se po uporabnosti za velike ali male sisteme ter po svojih prednostih in slabostih.

Splošna merila za izbor načina shranjevanja vodika so:
- varnost,
- enostavnost uporabe in
- cena.

Shranjevanje vodika je ena glavnih težav vodikove tehnologije in vodikove ekonomije. Vprašanje shranjevanja vodika na industrijski ravni je rešeno, zato je večina raziskav usmerjena v njegovo shranjevanje v manjših sistemih za mobilne aplikacije – na primer za pogon osebnih vozil.

Ena od težav je nizka volumenska energijska gostota vodika. Zato ga moramo za uporabo v mobilnih aplikacijah hraniti – stisnjenega pod visokim tlakom ali utekočinjenega v tlačnih rezervoarjih. Doseganje visokih tlakov zahteva dodatne vložke energije.
 

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved