Proizvodnja vodika

Načini proizvodnje vodika se med seboj zelo razlikujejo glede na potrebne zmogljivosti in čistost vodika:
 
 Uplinjanje premoga: najstarejši način proizvodnje vodika je reakcija premoga (koksa) z vodno           paro, pri kateri dobimo tako imenovani vodni plin  (koks + zrak -> ogljikov dioksid + toplota, ki             segreje koks na 900 °C; na tako segret koks nato vpihavamo vodno paro, ki z njim reagira in da           zmes vodika in  ogljikovega monoksida),
-  
 Parni reforming zemeljskega plina (metana) in drugih ogljikovodikov,
-   
Delna oksidacija metana in drugih ogljikovodikov, pri kateri dobimo zmes vodika in ogljikovega         monoksida (zemeljski plin + kisik -> vodik + ogljikov monoksid),
-    
Elektroliza vode.
 

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved