Search
  • Dr. Matjaž Knez

TRAJNOSTNA MOBILNOST »danes, jutri«

Priča smo nenehnemu tehnološkemu napredku, a hkrati tudi vedno večjemu onesnaževanju. Transport globalno prispeva četrtino emisij. Velik odstotek le-teh predstavljata cestni tovorni in osebni potniški promet. Zato je skrajni čas, da začnemo izvajati trajnostne oblike transporta. Odgovornost pa ni samo na strani vlad, transportnih podjetij ampak tudi na nas samih, udeležencih in uporabnikih različnih vrst transporta.


Tako nekako so se glasile iztočnice, ki so vabile na strokovni posvet TRAJNOSTNA MOBILNOST »danes, jutri«, v organizaciji Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Celje, Šolski center Celje v sodelovanju s Fakulteto za logistiko UM, v torek 26.11.2019.


Posveta so se udeležili strokovnjaki z navedenega področja, tako z lokalnega kakor državnega nivoja. Po uvodnih predstavitvah predavateljev iz Slovenskih železnic, Ministrstva za infrastrukturo RS, Fakultete za logistiko UM, Mestne Občine Celje ter Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, je stekla produktiva razprava, v iskanju rešitev kaj narediti na lokalnem oz nacionalnem nivoju, da se čimbolj približamo načelom trajnostne mobilnosti, ob hkratnem zadovoljstvu vseh udeležencev v prometu.


Posveta so se udeležili tudi predstavniki zainteresiranih javnosti, ki so predavatelje opozorili, da problemi v transportu in ne-trajnostne prakse zelo velikokrat izvirajo tudi iz sistemskih odločitev, vsekakor pa je zelo veliko vzrokov potrebno iskati v nas samih, kot posameznikih. V kolikor ne bo potrebne akcije in prepotrebnih ukrepov, cilji, ki si jih postavlja politika ne bodo doseženi, davek tega pa bomo nosili vsi, tudi planet, ki je samo en.


Na posvetu smo predstavili tudi Izobraževalno tekmovalni program H2Student in vse zainteresirane povabili k sodelovanju.


48 views

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved