Search
  • Dr. Matjaž Knez

INSTITUTE CES PODPIRA H2STUDENT PLATFORMO

V H2Student teamu smo zelo veseli, da aktivnosti H2Student platforme in programa, ki ga izvajamo po šolah v Sloveniji in na Hrvaškem, od začetka podpira tudi CES Insitute.


Institute CES je del skupine podjetij pod okriljem investicijske družbe MGi d.o.o. in je bil ustanovljen z namenom razvoja družine produktov in globalnega trga za hranilnik električne energije v trdi snovi, katerega patentne pravice so bile odkupljene od Univerze v Novi Gorici.


Pred kratkim smo imeli priložnost pogovarjati se z direktorico Nino Gramc, ki nam je povedala:

»Dejstvo je, da je danes potrebno najti pot med gospodarstvom in akademskim sektorjem, zato v podjetju verjamemo v skupne zgodbe, v skupne poti. V čast nam je sodelovati pri projektu H2Student in podpreti mlade slovenske učenjake, kateri kažejo izredno zanimanje za „zeleno energijo“, in čistejšo prihodnost. Odzivi na sprejetje H2Student platforme v javnosti in v izobraževalnih ustanovah so nas pozitivno presenetili, zato podpiramo strategijo, da je z izobraževanjem in seznanjanjem potrebno pričeti pri mlajših generacijah, saj dejansko na mladih svet stoji. Čez nekaj leti bodo ravno te generacije krojile svet. Tudi sami se nadejamo za čistejše okolje in delamo v smeri, da podpiramo „zeleno energijo“. Institute CES bo s svojim revolucionarnim patentom lahko globalni družbi dal znaten doprinost za čistejši jutri, za boj proti klimatskim spremembam.


Izobraževalni platformi H2student želimo nadaljevanje izjemnega uspeha pri osveščanju mladih za ukrepe, potrebne za trajnostno prihodnost.


36 views

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved