Search
  • Dr. Matjaž Knez

H2Student program na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko Celje

H2Student izobraževanja o trajnostni mobilnosti in vodiku ter kvalifikacije tekmovanja z Lego vozili te dni potekajo po slovenskih srednjih šolah. Po končanih kvalifikacijah, ki se bodo zaključile 20. marca, bomo dobili osem najboljših dijaških ekip, ki se bodo pomerile na finalu 1. aprila, v sklopu konference »Vodikov ekosistem Slovenije in program H2student«. Dogodek, ki ga organizira podjetje ECUBES d. o. o., se bo odvijal na Mednarodnem sejmu Energetika Interklima (31. 3. 2020 do 3. 4. 2020) v Celju.


Na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju smo se pogovarjali z mentorjema na strani šole, z mag. Romanom Kranjcem ter Ksenjo Rožanski Fidler.mag. Roman Krajnc:


»Ker smo v dobi sprejemanja alternativnih goriv, kot možnosti nadomestka konvencionalnim gorivom, je pomembno, da se o potencialih navedenega čimbolj seznanimo. Tako je projekt H2Student, ki ga izvaja Fakulteta za logistiko UM, ena od dobrodošlih metod ozaveščanja laične kot seveda tudi strokovne javnosti. Tako postavljeni cilj programa H2Student dijakom skozi izobraževalni in tekmovalni del predstavlja ter vzbuja zanimanje za vodik kot enega od alternativnih goriv pri prehodu v brez oz. nizko emisijsko družbo. Z ozaveščanjem mladih o pozitivnih učinkih uporabe vodikovih (H2) tehnologij namreč širimo ideje o uporabnosti vodika in možnih potencialih uporabe vodikovih (H2) tehnologij. Tako je bil dogodek v ponedeljek, 17. 2. 2020 za naše dijake 3. in 4. letnika programa Logistični tehnik še kako dobrodošel. Dijaki so na malo drugačen način sprejemali materijo, ki jo seveda tudi drugače obravnavamo v izobraževalnem procesu. Družili smo se tri ure, ki so bile vsebinsko ustrezno izpopolnjene in motivacijsko zastavljene. Seveda pa je bil vrhunec dogodka tekmovalni del; vožnja po poligonu. Do izraza je prišel tekmovalni navdih dijakov. Na koncu smo bili vsi polni vtisov novih spoznanj in druženja v opisani obliki.«


Ksenja Rožanski Fidler:


»Projekt H2Student dijakom na inovativen, drugačen in vedoželjen način predstavi trenutno najbolj perečo problematiko pridobivanja in predvsem porabo energije ter posledično emisij izpustov, ki so v prometnem sektorju zelo prisotne. Dijake ozaveščajo o alternativnih pogonih, s poudarkom na gorivnih celicah, ki za energent uporabljajo vodik (H2) in kisik. Zanimanje dijakov za obravnavano tematiko spodbudijo s pomočjo motivacijskih didaktičnih metod, tako da pouk poteka malo drugače. S pomočjo konkretnih nalog dijaki uporabijo in nadgradijo svoje znanje o vodikovih tehnologijah. Način predstavitve obravnavane tematike je za dijake zelo dobrodošel, saj skozi praktično delo pridobivajo znanje in ozaveščenost, tako o skrbi za okolje, kot tudi o novih tehnologijah, ki bodo v prihodnje nujno potrebne za vzpostavitev dolgoročne trajnostne mobilnosti.


Več informacij o platformi H2Student in programu, ki ga izvajamo ter »H2 energiji«, ki se te dni širi med dijaki po slovenskih srednjih šolah, pa na spletni platformi www.h2student.com.
124 views

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved