Search
  • Dr. Matjaž Knez

H2Student program je “štartal” uspešno!

Prejšnji teden smo pričeli z nizom predtekmovanj, ki jih bomo izvajali na slovenskih srednjih šolah vse do Mednarodnega sejma Energetika Interklima (31. 3. 2020 do 3. 4. 2020), kjer se bo osem najboljših dijaških ekip iz vse Slovenije, pomerilo v finalu o poznavanju trajnostne mobilnosti in uporabnosti vodika ter sestavljanju Lego vozil na vodik in njihovi vožnji.


Cilj H2Student platforme in programa, ki je odprt in dosegljiv vsem, je skozi zanimiva predavanja, vsebine, dosegljive na spletni platformi www.h2student.com ter skozi igro na zanimiv način vzbuditi zanimanje za vodik, dvigniti tehnološko ozaveščenost ter mlade navdušiti, da se odločajo za študij/e in nato poklic/e, ki so povezani s trajnostno mobilnostjo in novimi vodikovimi tehnologijami.


Na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo v Celju, smo se pogovarjali z ravnateljem Mojmirjem Klovarjem ter mentorjem Andrejem Grilcem, ki sta z nami delila njuno videnje H2Student programa in razmišljanje o metodiki podajanja znaja skozi program.


Mojmir Klovar, ravnatelj: "Menim, da moramo dijake ustrezno informirati o novih tehnologijah, okoljskih problemih in drugem aktualnem dogajanju. Razvoj novih tehnologij je izjemno hiter in učitelji lahko ta znanja pridobijo le v sodelovanju z razvojnimi inštitucijami ali delodajalci, tako pridobljena znanja pa nato vključujejo v pouk in jih posredujejo dijakom. Še bolje pa je, če lahko dijakom nove tehnologije predstavijo tisti, ki jih uporabljajo oz. se ukvarjajo z raziskovalnim delom. Ker smo ugotovili, da lahko našim dijakom v okviru projekta H2Student ponudimo nova znanja s področja trajnostne mobilnosti in okoljske trajnosti, smo smo se povabilu z veseljem odzvali. Izkušnja, ki smo jo dobili s sodelovanjem v okviru projekta H2Student je enkratna in verjamem, da bodo tako pridobljene informacije dijaki uspešno uporabili pri pouku ali izdelavi projektnih nalog«.


Izjemno vzdušje na H2Student dogodku pa je povzel še Andrej Grilc, ki je s strani Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo koordiniral delo v okviru programa H2Student:

"Dne 22. 1. 2020, je ekipa zagnanih ljudi, ki v okviru projekta H2Student poskuša med mladimi zbuditi zavest o pomenu trajnostne mobilnosti in okoljske trajnosti, obiskala Srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. Na zanimiv način so dijakom predstavili trenutne zelene tehnologije na področju mobilnosti. Pri mladih so poskusili zbuditi zanimanje za vodikove (H2) tehnologije, ki predstavljajo eno od alternativ trenutnim motorjem na notranje zgorevanje. Za naše dijake so pripravili tudi tekmovanje na temo teh tehnologij. Udeležile so se ga štiri ekipe, ki so z velikim zanimanjem sodelovale. Še več, organizatorji srečanja so navdušili in animirali tudi ostale dijake, ki so bili prisotni na predavanju in tekmovanju tako, da so lahko ob spremljajočih aktivnosti (kvizu, debatah,…) aktivno sodelovali vsi prisotni. Želim si, da se bo naša ekipa, ki je dosegla najboljši rezultat, lahko udeležila tudi velikega finala tekmovanja dijakov na Mednarodnem sejmu Energetika Interklima, Celje 2020. Ekipi H2Student in Fakulteti za logistiko UM pa vse čestitke za dobro organizacijo in odličen start zanimivega projekta."


172 views

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved