Search
  • Dr. Matjaž Knez

H2STUDENT BO SODELOVAL Z UNESCO KATEDRO O ODPRTIH TEHNOLOGIJAH...

"H2STUDENT Program bo sodeloval z UNESCO katedro o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje iz Instituta Jožef Stefan!"


Z velikim veseljem sporočamo novico o podpori programu H2Student s strani UNESCO katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje iz Instituta Jožef Stefan. Nosilec katedre s sedežem na Institutu »Jožef Stefan« je mag. Mitja Jermol, obseg in delovanje katedre pa sta na voljo vsem izobraževalnim deležnikom Slovenije, med drugim iniciatorjem OpeningupSlovenia: Knowledge 4 All Foundation Ltd., Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem, Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Novi Gorici, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, OŠ Savsko Naselje, Vrtcu Trnovo, Šolskemu centru Kranj, Gospodarski zbornici Slovenije, Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO, Pošti Slovenije ter Inštitutu za intelektualno lastnino.


UNESCOVE katedre se izvajajo od leta 1992 in danes vključujejo več kot 812 ustanov v 128 državah in 600 nosilcev kateder, ki spodbujajo mednarodno meduniverzitetno sodelovanje in povezovanje za krepitev institucionalnih zmogljivosti prek izmenjave znanja in sodelovanja. Preko omrežja kateder izobraževalne in raziskovalne ustanove po celem svetu združujejo tako človeške kot materialne vire za reševanje perečih izzivov in prispevajo k razvoju družbe. Nosilci kateder služijo kot povezovalni členi med univerzami, civilno družbo, lokalnimi skupnostmi, raziskovalci in oblikovalci politik.


H2Student je »odprt« izobraževalni in tekmovalni program, podprt z odprtimi izobraževalnimi viri in odprtimi tehnologijami, zasnovan za ozaveščanje mladih o trajnostni mobilnosti, o pomembnosti okoljske trajnosti in negativnih vplivih motorjev na izgorevanje na kakovost zraka v mestih. S predstavitvijo trenutnih tehnologij in možnih načinov uporabe slednjih v transportu, bomo pri mladih skušali vzbuditi zanimanje za vodik, dvigniti tehnološko ozaveščenost ter mlade navdušiti, da se odločajo za študij in nato poklice, ki so povezani z novimi vodikovimi tehnologijami. Z ozaveščanjem mladih o pozitivnih učinkih uporabe H2 tehnologij bomo širili idejo o uporabnosti vodika in možnih potencialih uporabe H2 tehnologij na širšo populacijo.


Program H2Student poteka letos prvič v Sloveniji in na Hrvaškem, zajema pa celotno izobraževalno vertikalo od osnovnih šol, preko srednjih šol do univerz. Več o programu si lahko preberete na naši spletni strani www.h2student.com, za katero si prizadevamo, da postane odprta spletna platforma, zakladnica znanja z vsebinami o trajnostni mobilnosti s poudarkom na vodiku in uporabi vodikovih tehnologij v mobilnosti.


UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje si prizadeva promovirati programe, projekte in iniciative odprtega učenja ter inovacijskih pristopov pri izobraževanju po celem svetu. Preko mednarodnih mehanizmov, ki jih katedram ponuja UNESCO, je katedra že doslej uspešno vključevala dobre prakse iz Slovenije v mednarodno okolje. Program H2Student naslavlja neposredno vsaj 4 od 17 ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals), ki so jih sprejeli Združeni Narodi in zato nosi zelo močno spročilo za vse države članice UNESCO.


S podporo UNESCO katedre ekipa H2Student prejema zelo veliko priznanje, hkrati pa zavezo, da se program dvigne še na višji nivo ter omogoči celotni družbi možnost prostega in odprtega dostopa do informacij o trajnostni mobilnosti ter na ta način prispeva k bolj izobraženi, tehnološko pismeni in trajnostni družbi.
52 views

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved