Search
  • Dr. Matjaž Knez

ENERGIJA VODIKA SE ŠIRI – BILI SMO V NOVEM MESTU

Updated: Mar 11


Ekipa H2Student programa je te dni na “terenu” po celi Sloveniji. Da spomnimo vse tiste, ki o H2Student programu niste slišali še ničesar. H2Student je program, ki ga pelje podjetje Ecubes d.o.o., izvaja pa se pod vodstvom dr. Matjaž Kneza s Fakultete za logistiko UM, od koder prihajajo tudi člani izjemne H2Student ekipe, ki navdušuje po srednjih šolah.


Namen H2Student programa, ki je odprt in dosegljiv vsem, je skozi zanimiva predavanja, vsebine, dosegljive na spletni platformi www.h2student.com in skozi igro na zanimiv način vzbuditi zanimanje za vodik ter dvigniti tehnološko in trajnostno ozaveščenost. S programom takorekoč gradimo prve kompetence mladih s področja vodika in vodikovih tehnologij.


Dne 4.3.2020 smo obiskali Srednjo strojno šolo v Novem mestu, kjer je na dogodku sodelovalo 132 dijakov. Dijaki so se v sklopu H2Student dogodka najprej seznanili s področjem trajnostne mobilnosti ter priložnostih vodika v transportu. Sledilo je tekmovanje, ki je bilo sestavljeno iz poznavanja teorije o vodiku in trajnostne mobilnosti, v tekmovanju z lego vozili po poligonu, na koncu pa se je ocenjeval še design Lego vozil.


Zmagovalna ekipa se bo potegovala za udeležbo na Finalu H2Student, ki se bo zgodil oz odvil še pred koncem šolskega leta, odvisno od poteka in razpleta situacije povezane s korona virosom.


Vtise in potek dogajanja H2Student dogodka na Srednji strojni šoli v Novem mestu pa povzemamo z odzivom mentorjev Natalije Kirar in Janija Brulca ter ravnatelja, ki so za H2Student povedali nekaj svojih misli.


Natalija Kirar, univ. dipl. inž. str., in Jani Brulc, prof.:

Današnjo mladino zanima veliko različnih področij, zato jim kot dobri pedagogi moramo prisluhniti in jim pomagati najti pravilno pot do odgovorov. Naloga, ki je pred nami, ni preprosta, ker tekmujemo z internetom. Na spletnih straneh dobijo odgovor v trenutku, na vsako vprašanje. Na naši šoli se učitelji trudijo, da so zato v stalnem stiku z novostmi, ki jih nato uvajajo v svoj učni načrt. Do sedaj smo dijakom ponudili že veliko dejavnosti s področja ekologije in zelenih tehnologij. Med drugim smo imeli na šoli že nekaj predavanj prof.dr. Lučke Kajfež Bogataj o podnebnih spremembah. Postavili smo vseslovensko razstavo z naslovom Slovenija 50+, ki jo je organizirala Umanotera, in nam je s slikami predstavila možne scenarije bodočnosti. Sedaj pa smo gostili H2student, kar se je pokazalo za smiselno nadaljevanje začetega dela na osveščanju mladih o zelenih energijah. Ekipa H2student se je z uvodnim delom, v katerem so predstavili izobraževalni del, izkazala za zelo prodorno, saj je zagotovila sodelovanje številčne mladine (sodelovalo je kar 132 dijakov in dijakinj). Animatorji so v veliki predavalnici spretno sestavili skupine dijakov, ki so odgovarjale na sprotna vprašanja. Način dela, ki je temeljil na principu vprašanje – odgovor, je bil zelo dinamičen in ravno prav tekmovalen, saj so animatorji dijake motivirali, da so vsi želeli odgovarjati. Nihče med njimi ni imel časa, da bi se dolgočasil. Tekmovalne ekipe pa so to dobro vzdušje samo še nadgradile s tem, da so zastopale dijake iz vsakega posameznega razreda, ki je sodeloval na dogodku. Po zaključku dogodka smo že pripravljeni, da delo z ekipo H2student nadaljujemo tudi v prihodnjem šolskem letu.


Sebastijan Brežnjak, univ. dipl. inž. str., ravnatelj:


Strokovnjaki z različnih področij nas že dalj časa in vse resneje opozarjajo na spremembe v okolju. Na te se moramo ustrezno odzvati in se jim prilagoditi z bolj trajnostno orientiranim razvojem, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti tudi prometu. Ta proces zahteva povezovanje in sodelovanje raznih znanosti, razvojnih, proizvodnih in storitvenih dejavnosti idr. Pomembno vlogo pa ima tudi izobraževalni sistem, katerega naloga in dolžnost je, da mlajše generacije ustrezno seznanja zokoljskimi vprašanji ter hitrim razvojem novih tehnologij in alternativnimi rešitvami. Hkrati moramo mlade motivirati, da se bodo tudi sami aktivno vključili v ustvarjanje trajnostne prihodnosti.Vsega tega se dobro zavedamo tudi na naši šoli, zato smo se z zadovoljstvom pridružili projektu H2Student, ki je namenjen ozaveščanju mladih o pomenu trajnostne mobilnosti in s tem povezano uporabnostjo vodika. Izvajalci projekta so našim dijakom v atraktivnem in dinamičnem predavanju predstavili številne zanimive vsebine, temu pa je sledilo še tekmovanje v sestavljanju avtomobilov iz LEGO seta ter spremljajoče aktivnosti (kviz). Prisotni dijaki so se motivirano in z navdušenjem vključili v vse izpeljane dejavnosti. Prepričan sem, da so usvojili koristna nova znanja, ki jih bodo lahko uspešno uporabljali tako pri nadaljnjem izobraževanju kot tudi širše. Ekipi H2Student se zahvaljujemo za zanimivo izveden dogodek, s katerim so mladim na izviren in zabaven način približali aktualne strokovne teme.


Energija vodika se očitno širi naprej :) , tudi v prihodnje šolsko leto !
44 views

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved