Search
  • Dr. Matjaž Knez

ČISTI ZRAK - ZA KVALITETNEJŠO in LEPŠO PRIHODNOST

Gospodarski razvoj, za katerim tako »hlastamo«, vsekakor vpliva na kakovost zraka. Na svetu nemreč že več kot 3,5 milijarde ljudi živi v državah, kjer imajo prekomerno onesnažen zrak, ki posredno vpliva na številne prezgodnje smrti, predvsem zaradi vsebnosti trdnih delcev in prizemnega ozona v ozračju. Posledično se zmanjšuje pričakovana življenjska doba, stroški za zdravstvo pa znašajo milijarde evrov in gredo v nebo. Zato - če želimo boljšo prihodnost- so potrebni ukrepi, tako na evropski in nacionalni ravni.


Ministrstvo za okolje in prostor RS je nedavno na Bledu organiziralo mednarodno konferenco Krožno gospodarstvo v regiji - povezani za trajnost in rast, ki so se je udeležili visoki predstavniki držav jugovzhodne Evrope


Na konferenci smo se imeli priložnost pogovarjati z mag. Tanjo Bolte, generalno direktorico Direktorata za okolje, ki je v pogovoru povedala, da je ena izmed ključnih nalog ministrstva, znotraj katerega deluje, kakovost zunanjega zraka in da v zvezi s tem na ministrstvu peljejo številne aktivnosti.


Za izboljšanje kakovosti zraka so sprejeli vrsto ukrepov na več ravneh. Pripravili so predpise za ocenjevanje kakovosti zraka, spremljanje emisij onesnaževal v zrak in pripravo ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, ki jih je sprejela vlada RS. Za zmanjšanje onesnaževanja zraka na nacionalni ravni so pripravili Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ) itd... Vse to in še več o aktivnostih Ministrsta za okolje in prostor ter Direktorata za okolje in prostor, pa si lahko pogledate na spodnji povezavi:


https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/okolje/zrak/


Mag. Bolte je med drugim podprla tudi H2Student, izobraževalno tekmovalni program, ki ga peljemo v Sloveniji, ter nam zaželela srečno uresničevanje projekta, več o tem kaj je povedala, pa si lahko ogledate v videu, na spodnji povezavi.

26 views

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved