Cilj programa H2Student  je dijakom skozi izobraževalni in tekmovalni del predstaviti ter pri njih vzbuditi zanimanje za vodik kot energijski vektor pri prehodu v brez oz. nizko emisijsko družbo na lokalnem in globalnem nivoju, kar sovpada s cilji projekta: »Koridor brez-emisijske mobilnosti Slovenije«.  

 

Cilji H2Student PROGRAMA:

  • Izobraževanje: Spoznavanje vodika in tehnologiji mobilnosti nizkih emisij

  • Tekmovanje ekip dijakov v sestavljanju vozila na vodik in njegovem preizkusu.

  • Veliki finale tekmovanja dijakov na Mednarodnem sejmu Energetika Interklima, Celje 2020.

 

 

Povabilo k prijavi na H2Student program

 

Ekipe dijakov srednjih šol pozivamo, da se prijavijo na program

do 20. januarja 2020.

 

 

PRIJAVA SKUPIN

 

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved