Elektroliza vode

Pri elektrolizi vode z uporabo električnega toka vodo cepimo na vodik in kisik. Elektroliza vode je v primerjavi z drugimi postopki po zmogljivostih še obrobna, a okoljsko izjemno čista oblika pridobivanja vodika, če uporabljamo elektriko, proizvedeno iz obnovljivih virov. Vodik, pridobljen s pomočjo elektrolize, uporabljamo tam, kjer potrebujemo manjše količine zelo čistega vodika ali kisika. Elektrolizno pridobivanje vodika je upravičeno v primeru, da so na voljo presežki cenejše električne energije iz hidroelektrarn, vetrnih ali sončnih elektrarn (fotovoltaičnih sistemov).

Join Our Family!

I-ROCK 2020 ©

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved