H2Student  v  medijih

logotip.png
logo-video-novice-iz-regije2.png
download.png
logo.png

I-ROCK Production ©

H2Student

Prost in odprt izobraževalno-tekmovalni program je zasnovan za ozaveščanje mladih o pomenu trajnostne mobilnosti in okoljske trajnosti ter za dvig zavedanja o negativnih vplivih motorjev na izgorevanje na kakovost zraka v mestih in na zdravje ljudi.  

DOGODEK SE PRESTAVI

S predstavitvijo trenutnih zelenih tehnologij in možnih načinov uporabe le-teh v transportu bomo pri mladih skušali vzbuditi zanimanje za vodik, dvigniti tehnološko ozaveščenost ter mlade navdušiti, da se odločajo za študij in nato poklice, ki so povezani z novimi vodikovimi (H2) tehnologijami. 

Z ozaveščanjem mladih o pozitivnih učinkih uporabe vodikovih (H2) tehnologij širimo ideje o uporabnosti vodika in možnih potencialih uporbe vodikovih (H2) tehnologij.

Izobraževanje in tekmovanje H2Student  bo potekalo vzporedno z izvajanjem projekta – »Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije«, ki ga v Sloveniji pelje podjetje ECUBES, ki se je s projektom lotilo izzivov implementacije vodikovih tehnologij v Sloveniji.              

Prof.Dr. Paul Ekins

"Čist transport je temeljni del prehoda k trajnostni družbi."

Dr. Matjaž Knez

"Poslanstvo H2student je povečati ozaveščenost in kompetence za trajnostni transport. Veseli smo, da mladi spodbujajo in krepijo interese vseh udeležencev za razvoj čiste energetske infrastrukture, potrebne za čisto trajnostno mobilnost v naši državi."

Dr. Janez Potočnik

"Izkoriščanje možnosti, ki jih omogočajo vodikove tehnologije, je edino logično in razumno."

Simon Zajc, Minister

"Energija pridobljena iz vodika je definitivno ena od tistih, ki kažejo velik potencial, za katero si želim, da uspe."

gtl_fl_nov.png

Hydrogen Science Education

Join Our Family!

Oblikovanje in programiranje: Igor Grofelnik 2020 ©

Vse video, fotografske in grafične vsebine vsebine so last Igorja Grofelnika

gtl_fl_nov.png

Spremljajte nas na:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 Igor Grofelnik& Matjaž Knez All Rights Reserved